ANTDEMY
Shares
  • You are here:
  • Home »
  • Thiết kế hệ thống Water Chiller

Tag Archives for " Thiết kế hệ thống Water Chiller "

Đào tạo thiết kế và vận hành hệ thống lạnh cho công ty Dầu Thực Vật Cái Lân

Đào tạo thiết kế và vận hành hệ thống lạnh cho công ty Dầu Thực Vật Cái Lân tại TP Hồ Chí Minh   – Tổng quan kiến thức chung về hệ thống lạnh, –

Chi tiết