ANTDEMY
Shares
  • You are here:
  • Home »

Gửi tài khoản thành viên

Shares

CHECK LIST TRƯỚC KHI GỬI

  • Chắc chắn đã tạo tài khoản trên Uni và khóa học
  • Chắc chắn Update trạng thái trên CRM ngay sau khi gửi tài khoản
  • Gửi SMS cho khách hàng ngay sau khi Update trạng thái trên CRM

GỬI TÀI KHOẢN THÀHH VIÊN UNI

GỬI TÀI KHOẢN ONLINE