ANTDEMY
Shares

Tầm quan trọng của thiết kế nhà máy 3D

Shares

Tại sao phải xây dựng mô hình 3D?

Review sự hợp lý trong thiết kế với thực tế thi công, vận hành

Kiểm tra va chạm và hoàn chỉnh mô hình

Đảm bảo an toàn trong vận hành, bảo dưỡng

Xuất các tài liệu bản vẽ phục vụ mua sắm, thi công
Tiết kiệm vật tư, giảm sai sót trong quá trình thi công xây dựng

Dữ liệu cải hoán sửa chữa dự án trong tương lai

 

Leave a Comment: