ANTDEMY
Shares

Top 10 Phần mềm chỉ dành riêng cho kỹ sư thiết kế

Shares

Phần mềm là một công cụ vô cùng “đắc lực” để góp phần mở rộng khả năng và gia tăng năng suất lao động cho kỹ sư thiết kế. Lưu bài viết này để dành tham khảo nhé các kỹ sư!

  1. Aspen HYSYS:

Aspen HYSYS là một công cụ mô phỏng quy trình toàn diện được sử dụng bởi những nhà sản xuất hàng đầu, các nhà máy lọc hóa dầu và những công ty thiết kế để tính toán và tối ưu hóa quy trình sản xuất.

  1. AutoCAD:

AutoCAD là một chương trình trợ giúp thiết kế- computer-aided design (CAD) sử dụng cho thiết kế và lập phương án 2D và 3D. Các chuyên gia kiến trúc, kỹ sư thiết kế, công trình tin tưởng AutoCAD có thể tạo bản vẽ 2D và 3D chính xác.

  1. Primavera P6:

Primavera P6 là gói phần mềm mới nhất. Đây là một giải pháp hữu ích và dễ sử dụng để lập kế hoạch, quản lí và thực hiện dự án dành cho kỹ sư thiết kế.

  1. HTRI Xchanger Suite:

HTRI Xchanger Suite là phần mềm tốt nhất về thiết kế và đánh giá thiết bị trao đổi nhiệt. Nó có tính linh hoạt cao, cho phép phân loại chính xác bề mặt trao đổi nhiệt. Khả năng này làm nên công dụng bản quyền tốt nhất của HTRI về tương quan giữa  trao đổi nhiệt và sụt áp suất và cho phép dự đoán những đường đặc tính có thể cho toàn bộ máy trao đổi nhiệt.

  1. Aspen Plus:

Aspen Plus là phần mềm tối ưu hóa quy trình hóa học dẫn đầu trên thị trường. Phần mềm này được kỹ sư thiết kế sử dụng trong công nghiệp thuần túy, công nghệ đặc biệt và công nghiệp hóa sinh cũng như công nghiệp polime, dùng để thiết kế, vận hành và tôi ưu hóa sự an toàn và tối đa lợi nhuận từ các thiết bị công nghệ.

  1. PIPESIM:

Phần mềm mô phỏng PIPESIM đưa ra quy trình làm việc toàn diện và đảm bảo cho thiết kế đầu vào và vận hành sản xuất. Mô phỏng công suất, lưu lượng đảm bảo của dòng chảy cho phép các kĩ sư chắc chắn sự an toàn và hiệu quả trong việc vận chuyển chất lưu từ kích cỡ thiết bị, đường ống, hệ thống nâng tới việc đảm bảo hiệu quả quản lý lưu chất và chất rắn từ giếng khai thác tới toàn bộ hệ thống đường ống?

  1. Flarenet

Tiến hành toàn bộ công việc thiết kế, đánh giá và liên kết với Aspen Flare System Analyzer để tối ưu phân tích hệ thống đuốc của các dự án.

  1. Korf Hydraulics:

Korf Hydraulics là một chương trình thân thiện với người dùng để tính toán lưu lượng, áp suất trong ống và hệ thống đường ống. Korf Hydraulics phù hợp áp dụng cho phương pháp tính toán từ ống đơn đến hệ thống ống phức tạp khi lưu lượng cả hệ thống hoặc một phần hệ thống chưa được xác định.

  1. EDR:

Aspen Exchanger Design and Rating (EDR) với toàn bộ phần mềm thiết kế và đánh giá thiết bị trao đổi nhiệt. Những công cụ nâng cao của EDR cùng với Aspen Plus và Aspen HYSYS mô phỏng quy trình công nghệ cho phép kĩ sư công nghệ, và các chuyên gia nhiệt và cơ khí cộng tác hiệu quả.

  1. KG-TOWER:

Là một trong số các chương trình tốt nhất về  thiết kế  kích cỡ tháp đệm và tháp đĩa. KG-TOWER hỗ trợ kĩ sư công nghệ trong việc thiết kế bên trong 1 tháp mới và đánh giá tháp hiện có.

Bên cạnh việc học hỏi các phần mềm này, kỹ sư thiết kế cũng có thể nâng cấp trình độ chuyên môn của mình bằng cách tham dự các khóa thiết kế tại ANTDEMY.

Leave a Comment: