ANTDEMY
Shares

Process Plant Design

Shares

Việc áp dụng các am hiểu về hóa chất, cơ khí, xăng dầu, khí đốt và các biệt tài khác để phát triển liên quan đến quy trình, quy hoạch, thiết kế và quyết định cần thiết để hoàn thành hiệu quả cho một dự án. Các kỹ sư Process được coi là bộ não của bất kỳ Nhà máy nào. Họ đóng vai trò quan trọng trong các ngành khác nhau trong thiết kế, chế tạo, vận hành, sản xuất và an toàn. Chương trình đào tạo này cho phép các kỹ sư Process thiết kế trong các phân đoạn công nghiệp rộng rãi khác nhau như Dầu khí, Công nghiệp, Nhà máy Điện, Dược phẩm, Hóa chất, Phân bón, Chế biến Thực phẩm (FMCG) ...

Kỹ sư công nghệ Process Engineer làm gì trong dự án?

✓ Lên kế hoạch và thiết kế cơ bản cho các nhà máy công nghệ: xây dựng sơ đồ công nghệ (PFD), sơ đồ công nghệ chi tiết (P&ID); thiết kế cơ bản các thiết bị như bơm, máy nén, tháp, thiết bị trao đổi nhiệt, bồn (bể) chứa, v.v., và thiết kế hệ thống cứu hỏa.

✓Hỗ trợ việc khảo sát công trường, xây dựng và vận hành hoạt động của các nhà máy

✓Tư vấn thiết kế cho HSE (Health and Safety Executive), bao gồm cả việc đánh giá an toàn

✓Kiểm soát và quản lý dự án

✓Chuyên ngành phù hợp với vị trí Kỹ sư Công nghệ: Hóa dầu, Lọc hóa dầu, Thiết bị dầu khí, Hóa dầu, Hóa thiết bị

ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC

  • Sinh viên khối kỹ thuật ( hóa, hóa dầu, thiết bị dầu khí, cơ khí ) có định hướng làm việc bên lĩnh vực liên quan đến công nghệ trong dự án hoặc nhà máy.
  • Kỹ sư vận hành công nghệ tại nhà máy
  • Kỹ sư giám sát thi công, chạy thử, kỹ sư QA/QC, kỹ sư vận hành bảo trì liên quan tới công nghệ muốn phát triển sang mảng công nghệ.
  • Kỹ sư liên quan trong dự án như : đường ống, điện, thiết bị, kết cấu, xây dựng, quản lý dự án tham gia nâng cao kiến thức.
  • Kỹ sư công nghệ chưa có nhiều kinh nghiệm quan tâm đến nội dung khóa học tham gia nâng cao chuyên môn.
  • Các kỹ sư, quản lý thiết kế tham gia nâng cao kiến thức.

YÊU CẦU CỦA KHÓA HỌC

  • Đang học hoặc tốt nghiệp các ngành kỹ thuật liên quan đến cơ khí, công nghệ, dầu khí

GIẢNG VIÊN CỦA KHÓA HỌC

  • Kỹ sư Lê Bá Hùng 15 năm làm việc tại các tập đoàn lớn. Hiện anh đang công tác tại Technip Viet Nam 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Số thứ tự

Nội dung

1

Overview

1.1

Outline of chemical engineering

1.2

General information abouf courses

1.3

Process Engineering Desien Scope

1.4

Role of Process Design Engineer

2

Specific ProjJect Details

2.1

Design Basis of selected project

2.2

Specifications for selected project

2.3

Standards used for selected project

3

Feasibility Studies

3.1

Technical and Economic Feasibility of General & Specific project

4

Preparation of Process Flow Diagram

4.1

General PFD explanation

4.2

Drawing template of PFD

4.3

PED for specific project

5

Heat and Mass Balance Calculation

5.1

General calculations with example

5.2

HMBT calculation for speciftc project

6

Process Design and Simulation

6.1

Introduction to HYSYS Software

6.2

HYSYS User Interface

6.3

HYSYS Simulation Tutorial l

6.4

HYSYS Simulation Tutorial 2

6.5

HYSYS Simulation Tutorial 3

6.6

HYSYS Simulation for Specific Project

6.7

Detailed HMB reports through HYSYS simulation

7

Equipment Design Calculation

7.1

Equipment used in process plants

7.2

Spccification and codes & standards

7.3

Design of Storage Tank

7.3.1

Horizontal

7.3.2

Vertical

7.4

Design of Separaftors

7.4.1

2 ph separators

7.4.2

3 ph separator

7.4.3

Free Water Knock Out Drum (FWKO)

7.4.4

Slug Catchers

7.5

Design of Pump

7.1.5   

Centrifugal Pump           

7.5.2

Gear Pump

7.5.3

Positive Displacement Pump

7.6

Design of Reactors

7.7

Design of Desalter

7.8

Design of Emulsion Treater

7.9

Design of Indirect Fired Heater

7.10

Design of Heat Exchanger

7.11

Design of Columns and Towers

7.11.1

Distillation Column Tray/Packed

7.11.2

Contactor (Absorber) Tray / Packed

7.11.3

Molecular sieves (Adsorbers)

8

Design of specific proJect equipments & preparation of datasheet

9

Piping & Instrumentation Diapram Preparation

9.1

Introduction of P&ID

9.2

Legends and symbols

9.3

Instrument arrangemenfts

9.4

General Example of P&ID

9.5

Specific project P&I]D

10

Utility Calculation

11

Hydraulie Calculations

11.1

Line sizIng criteria

11.2

Single phase line size

11.3

2 phase line size (liquid & Gas)

12

Safety Valve calculations

12.1

For liquid at various Scenario

12.2

For gas/vapor/steam at various condifion/scenarios

13

Control Valve Sizing

14

3D Plant & Equipment Modeling - introduction

15

Plot plan & layout

16

Nozzle Elevation and Orientations

17

General Arraneement Drawing

18

Cost Estimation and Economics

Liên hệ để được tư vấn và báo giá

Phone/ zalo/ viber/ whatsaap 0906657379 (Mr Tân), mail tan@antdemy.vn