ANTDEMY
Shares

[Public] Đào tạo thành công khóa Process for LNG

Shares

Trong tháng 4/2021 vừa qua Antdemy đã tổ chức thành công khóa Process For LNG cho các kỹ sư đến từ nhiều công ty

Khóa được tổ chức 100% trực tuyến, cung cấp tài liệu trước để học viên nghiên cứu (bài giảng, tài liệu liên quan trong khóa học), hỗ trợ trong nhóm kín sau khóa học. Đặc biệt từ 1/2021 tất cả các học viên tại Antdemy được học tất cả các hình thức học cho cùng 01 nội dung đào tạo trong suốt 18 tháng khi đăng ký khóa học.

Như vậy sẽ rất phù hợp cho các kỹ sư có công việc đột xuất, hoặc các kỹ sư ở xa vẫn có thể tham gia các chương trình đào tạo của chúng tôi thay vì phải đến Hồ Chí Minh/ Vũng Tàu để tham gia.

Leave a Comment: