ANTDEMY
Shares
  • You are here:
  • Home »
  • Antdemy news »

V/V Chuyển đổi nền tảng học tập E-learining và chính sách hỗ trợ khách hàng tại Antdemy

Shares

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Công ty TNHH Antdemy Việt Nam xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc chuyển đổi nền tảng học tập E-learning và chính sách hỗ trợ khách hàng kể từ ngày 01/07/2024 như sau:

  1. Chuyển đổi nền tảng học tập:
  • Website uni.antdemy.vn phục vụ cho học viên khóa public và e-learning sẽ ngừng hoạt động kể từ ngày 01/07/2024.
  •  Đối với khóa

Trân trọng./.

                                                                                             GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Tân

Leave a Comment: