ANTDEMY
Shares
  • You are here:
  • Home »
  • News »

Pv gas đào tạo thúc đẩy kinh doanh khí thiên nhiên hóa lỏng – LNG

Shares

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa tổ chức khóa học  “Vận chuyển và vận hành kho LNG” cho 40 cán bộ, công nhân viên (CBCNV) . Mục đích chính của khóa học nhằm đạo tạo cho CBCNV những kiến thức cơ bản về kinh doanh LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng).

Thúc đẩy phát triển mảng kinh doanh LNG, tiến tới xây dựng và quản lý hệ thống kho, hệ thống kinh doanh LNG tại Việt Nam là một trong những mục tiêu PV GAS đang hướng tới. Theo đó, PV GAS đã có nhiều chương trình và kế hoạch chuẩn bị chi tiết về đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, lực lượng cán bộ tiếp nhận và điều hành các chương trình, dự án, phối hợp nghiên cứu các hướng phát triển chuỗi LNG tại Việt Nam… Khóa học này cũng là một trong các nội dung nhằm phát triển mảng kinh doanh LNG trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ khóa đào tạo, các chuyên gia quốc tế được đánh giá cao trong lĩnh vực LNG đã cung cấp cho học viên những kiến thức tổng hợp về vận hành kho LNG như: Đặc tính lý hóa LNG, hệ thống quy trình công nghệ và vận hành kho LNG, công tác bảo dưỡng sửa chữa, thiết kế cải hoán, quá trình tối ưu hóa sử dụng LNG và nguồn năng lượng lạnh, công tác đào tạo về LNG. Phần tiếp theo, các học viên được đào tạo về quá trình vận chuyển LNG; bảo quản LNG khi vận chuyển, môi trường hàng hải vận chuyển LNG, thủ tục giao dịch và thương mại LNG, các tuyến đường hàng hải, DES và FOB, quản trị rủi ro liên quan đến LNG

Theo lãnh đạo PV GAS, khóa đào tạo đã phần nào cung cấp kiến thức về thương mại, kỹ thuật vận hành kho LNG cho đội ngũ làm công tác thương mại, kỹ thuật của Tổng công ty, nhằm để đáp ứng các yêu cầu hiện tại liên quan đến công tác triển khai, chuẩn bị tiếp nhận các dự án LNG cũng như các hoạt động thương mại liên quan đến mua bán LNG/ khí LNG tái hóa

Liên hệ đào tạo: 0906657379 (24/7 hoặc zalo)

Email báo giá: training@antdemy.vn

Leave a Comment: