ANTDEMY
Shares
  • You are here:
  • Home »
  • đào tạo An toàn công nghệ

Tag Archives for " đào tạo An toàn công nghệ "

Tổ chức thành công khóa đào tạo An toàn công nghệ tại Nghi Sơn

Vào ngày 31/10, Antdemy tổ chức thành công khóa đào tạo Process Safety ( an toàn công nghệ ) cho các kỹ sư NSRP quan tâm tham gia.   Process Safety là môt môn khoa học

Chi tiết