Đào tạo tính toán ứng suất hệ thống đường ống cho công ty chế biến khí Vũng Tàu 2020 - ANTDEMY
ANTDEMY
Shares
  • You are here:
  • Home »
  • Uncategorized »

Đào tạo tính toán ứng suất hệ thống đường ống cho công ty chế biến khí Vũng Tàu 2020

Trong tháng 7/2020 vừa qua công ty ANTDEMY tổ chức đào tạo thành công khoá Tính toán ứng suất hệ thống đường ống công nghệ cho kỹ sư kỹ thuật công ty Chế biến khí Vũng Tàu

Leave a Comment: