ANTDEMY
Shares

FULL 26 FILE CAD VỀ NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP

Shares

FULL 26 FILE CAD VỀ NHÀ MÁY – CÔNG NGHIỆP


1. NHÀ MÁY PHÔMAI
2. NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHOCOLATE
3. NHÀ MÁY TÁI CHẾ
4. NHÀ MÁY BẢO TỒN RAU, HOA QUẢ.
5. NHÀ MÁY TÚI NHỰA
6. NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CÁ HỒI.
7. NHÀ MÁY NƯỚC ĐÓNG CHAI.
8. NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHAI NHỰA.
9. NHÀ MÁY SẢN XUẤT OXY.
10. NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
11. NHÀ MÁY ĐÓNG GÓI CÁ NGỪ.
12. NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CAFFE
13. NHÀ MÁY SẢN XUẤT DẦU
14. NHÀ MÁY CHẾ BIẾN XOÀI
15. NHÀ MÁY CHẾ BIẾN
16. NHÀ MÁY CHẾ BIẾN XOÀI XUẤT KHẨU.
17. CÔNG NĂNG TRONG 1 NHÀ MÁY TIÊU BIỂU
18. NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SỮA.
19. CƠ SỞ TÍNH TOÁN TRONG NHÀ MÁY
20. NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC
21. NHÀ MÁY SẢN XUẤT NGÔ.
22. NHÀ MÁY SẢN XUẤT KÍNH.
23. NHÀ MÁY SỮA BÒ.
24. NHÀ MÁY SỮA TƯƠI.
25. NHÀ MÁY SỮA ĐẬU NÀNH.
26. THIẾT BỊ CHẾ BIẾN TRONG NHÀ MÁY ĐƯỜNG.

Leave a Comment: