ANTDEMY
Shares

Hướng dẫn cài đặt PDMS

Shares

Hướng dẫn cài đặt PDMS ( học tập )

AVEVA PDMS là một phần mềm thiết kế chi tiết, thi công dự án trong lĩnh vực công nghiệp Dầu khí, hóa chất, thiết kế nhà máy, đóng tàu.

  • Các kỹ sư thiết bị, đường ống, điện, HVAC, kết cấu … đều sử dụng phần mềm PDMS để thiết kế chi tiết bằng 3D
  • Theo thống kê có đến 80% các công ty về dầu khí, công trình biển, thiết kế nhà máy sử dụng PDMS.
  • Ở Vietnam được hầu hết các công ty trong lĩnh vực sử dụng : PTSC, PVE, JGC, Technip, Cimas, … các công trình lớn như nhà máy Lọc Dầu Nghi Sơn, Dung Quất …

Mình hướng  dẫn các bạn cài bản học tập trên máy cá nhân mục đích sử dụng học tập nhé!

Dành tặng bạn Bộ tài liệu TỰ HỌC AVEVA PDMS dễ đọc, dễ học, dễ hiểu!

Giáo trình này bao gồm:

  • Foundation ( Equipment ) : Cơ bản , Thiết bị
  • Structure : Kết cấu
  • Pipework : Hệ thống đường ống
  • HVAC : Thông gió
  • Draft : Truy xuất bản vẽ 2D
  • Isodraft : Truy xuất bản vễ Isometric

Tải phần mềm PDMS 

Khóa học thiết kế đường ống ứng dụng PDMS

Leave a Comment: