ANTDEMY
Shares

Hướng dẫn sử dụng phần mềm PDMS

Shares

Giới thiệu sơ về phần mềm PDMS:

AVEVA PDMS là một phần mềm thiết kế chi tiết, thi công dự án trong lĩnh vực công nghiệp Dầu khí, hóa chất, thiết kế nhà máy, đóng tàu.

  • Các kỹ sư thiết bị, đường ống, điện, HVAC, kết cấu … đều sử dụng phần mềm PDMS để thiết kế chi tiết bằng 3D
  • Theo thống kê có đến 80% các công ty về dầu khí, công trình biển, thiết kế nhà máy sử dụng PDMS.
  • Ở Vietnam được hầu hết các công ty trong lĩnh vực sử dụng : PTSC, PVE, JGC, Technip, Cimas, … các công trình lớn như nhà máy Lọc Dầu Nghi Sơn, Dung Quất …

Link tải phần mềm học tập PDMS 3Dhttps://antdemy.vn/download-phan-mem-pdms-12-hoc-tap/

Hướng dẫn cài đặt phần mềm PDMS

Hướng dẫn vẽ equipment trên phần mềm PDMS

Tự học PDMS phần layout thiết bị tải tại đây

Nếu bạn quan tâm học hoàn thiện phần mềm và có đầy đủ bản vẽ, tài liệu và học bài bản tham khảo khoá học offline : Khoá học thiết kế đường ống

Thông tin khóa học: 

Leave a Comment: