ANTDEMY
Shares
 • You are here:
 • Home »
 • learning »

TỔNG QUAN VỀ ESG VÀ LỢI ÍCH TRONG SẢN XUẤT TINH GỌN

Shares

Trong bối cảnh các khủng hoảng hiện nay đa số đều do biến đổi khí hậu, đặc biệt là sự gia tăng của khí nhà kính (từ “The Global Risks Report 2023”) thì các doanh nghiệp, nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến hoạt động kinh doanh bền vững. Các yếu tố ESG được coi là rất quan trọng trong việc đánh giá khả năng tồn tại lâu dài, quản lý rủi ro và đóng góp tổng thể của công ty cho một thế giới bền vững và công bằng hơn.

 1. Vậy ESG là gì? 

ESG là tập hợp các yếu tố Môi trường (Environment), Xã hội (Social), và Quản trị (Governance), thường được các công ty xem xét khi quản lý hoạt động của họ, được nhà đầu tư xem xét khi đưa ra các quyết định đầu tư. Trong đó:

 • Environment (Môi trường): Những thay đổi tiềm năng hoặc trong thực tế đối với môi trường vật lý hoặc thiên nhiên. VD như ô nhiễm, tác động đa dạng sinh học, phát thải carbon, biến đổi khí hậu, sử dụng tài nguyên thiên nhiên.
 • Social (Xã hội): Những thay đổi tiềm năng hoặc trong thực tế đối với cộng đồng và người lao động. VD: sức khỏe và an toàn, chuỗi cung ứng, đa dạng và hòa nhập.
 • Governance (Quản trị): Các cấu trúc và quy trình quản trị doanh nghiệp mà các công ty được chỉ đạo và kiểm soát. VD: cấu trúc và sự đa dạng của hội đồng quản trị, hành vi đạo đức, quản lý rủi ro, công bố thông tin và minh bạch), bao gồm quản trị các chính sách và thủ tục môi trường và xã hội quan trọng.
 1. ESG đóng góp vai trò thế nào trong sản xuất tinh gọn? 

Sản xuất tinh gọn (Lean manufacturing) bắt nguồn từ Hệ thống sản xuất Toyota (TPS), nhằm loại bỏ lãng phí và nâng cao hiệu quả trong quy trình sản xuất. Việc kết hợp các yếu tố ESG vào sản xuất tinh gọn mang lại một số tác động tích cực như sau:

 • Về Môi trường: ESG giúp tối ưu hiệu quả sử dụng tài nguyên như năng lượng tái tạo và nước; tiết giảm vật liệu (sử dụng vật liệu tái chế); kinh tế tuần hoàn (xây dựng chuỗi cung ứng khép kín – chất thải đầu ra từ quy trình này trở thành nguyên liệu đầu vào cho quy trình khác)
 • Về Xã hội: ESG giúp tăng cường sự tham gia & gắn bó của nhân viên (cải thiện sức khỏe, chấp nhận sự khác biệt và đa dạng của nhân viên…); tích hợp an toàn vào thực hành tinh gọn thông qua đào tạo và quản lý rủi ro; ESG tập trung vào tác động xã hội tích cực như giảm ô nhiễm tiếng ồn, tiết kiệm nước…
 • Về Quản trị: ESG nhấn mạnh sự báo cáo minh bạch và thực hành đạo đức kinh doanh phù hợp với trọng tâm của Lean vào việc ra quyết định dựa trên dữ liệu và cải tiến liên tục; Thực hiện các thực hành ESG có thể giảm thiểu rủi ro môi trường và xã hội; Các nguyên tắc ESG tập trung vào tăng trưởng bền vững và thực hành kinh doanh có trách nhiệm, phù hợp với mục tiêu của Lean là cải tiến liên tục và giảm chi phí. Điều này tạo ra một mô hình kinh doanh bền vững và có lợi nhuận trong dài hạn. 
 1. Kết luận

Bằng cách tích hợp các nguyên tắc ESG vào thực tiễn tinh gọn, các công ty có thể đạt được: 

✓ Giảm tác động môi trường. 

✓ Tăng hiệu quả và năng suất. 

✓ Cải thiện tinh thần và sự gắn kết của nhân viên. 

✓ Nâng cao uy tín thương hiệu và niềm tin của các bên liên quan. 

✓ Thu hút và giữ chân nhân tài hàng đầu. 

✓ Tuân thủ các quy định trong tương lai và nhu cầu thị trường. 

ESG và sản xuất tinh gọn cung cấp một cách tiếp cận mạnh mẽ và bổ sung để tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm thiểu lãng phí và xây dựng một tương lai bền vững. Bằng cách nắm bắt cả hai, các công ty có thể đạt được sự vận hành xuất sắc, có trách nhiệm với môi trường và tạo tác động xã hội tích cực, dẫn đến thành công lâu dài.


Trên đây là những chia sẻ từ diễn giả Tôn Thất Hạc Minh – ESG/GHG Consultant – Công ty CP Năng lượng và Môi trường Thông minh BYECO2.

Mọi người cần hỗ trợ thêm thông tin về các khóa học quản lý sản xuất, chứng chỉ quốc tế (LSS, ISO, HSE) thì xin vui lòng liên hệ qua zalo 0946516304 (Thanh Nga).

Leave a Comment: