Khóa học - ANTDEMY

Khóa học

Nhóm Khóa học Lĩnh vực Tình trạng Số buổi HỌC PHÍ

 

Process Process – PFD PID Onshore (Factory)/ Offshore 1/10 (HCM)

21/10 (VT)

8 4.500.000 Đ
Process Process Plant Design Onshore (Factory)/ Offshore 29/10(HCM)

22/10  (VT)

10 4.500.000 Đ
Process Process Equipment Design Onshore (Factory)/ Offshore x 10 4.500.000 Đ
Process Heat Exchanger Design &Rating Onshore (Factory)/ Offshore x 8 4.500.000 Đ
Process Gas Processing and Equipment Onshore (Factory) x 8 4.500.000 Đ
Process Software Hysys Onshore (Factory) 24/9 (HCM) 6 4.000.000 Đ
Piping Process Piping Design Onshore (Factory)/ Offshore 25/9(HCM)

22/10(HCM)

24/9 (VT)

22/10 (VT)

14/10 (HN)

18/11 (HN)

8 4.500.000 Đ
Pipeline Pipeline Design Onshore (Factory)/ Offshore x 8 4.500.000 Đ
Piping/Pipeline Pipe Stress Analysis Onshore (Factory)/ Offshore x 8 4.500.000 Đ
Piping  Sofware PDMS Onshore (Factory)/ Offshore x 6 4.000.000 Đ
Piping  Sofware Caesar II Onshore (Factory)/ Offshore 6 4.500.000 Đ
E&I Electrical Professional Engineering Onshore (Factory)/ Offshore 18/9(HCM)
24/9 (VT)
8 4.500.000 Đ
E&I Electrical Advanced Onshore (Factory)/ Offshore x 8 4.500.000 Đ
E&I Electrical – Etap Onshore (Factory)/ Offshore x 8 4.500.000 Đ
E&I Instrument Engineering Onshore (Factory)/ Offshore 24/9(HCM)
24/9 (VT)
8 4.500.000 Đ
Mechanical Pressure Vessel Onshore (Factory) x 8 4.500.000 Đ
Mechanical PVelite 4.000.000 Đ
MEP HVAC  Design Building 22/10(HCM) 8 4.500.000 Đ
MEP Plumbing Design Building / Factory x 8 4.500.000 Đ
MEP Fire fighting Building / Factory / Offshore x 8 4.500.000 Đ
MEP Revit MEP Building 10/10(HCM) 8 3.000.000 Đ
Project Project management Building / Factory / Offshore x 10 4.500.000 Đ