LỊCH ĐÀO TẠO - ANTDEMY

Nếu bạn muốn phát triển

Trong lĩnh vực công nghiệp : Oil gas plant, Chemical Plant, Factory ...

Hay lĩnh vực building 

Đây chính xác là các khóa học dành cho bạn

Khóa học

Tên khóa học

Học phí

Lịch học

Process

PFD&PID

5.000.000 Đ

Chi tiết

Process

Process equipment design

5.000.000 Đ

Chi tiết

Process

Process plant design

5.000.000 Đ

Chi tiết

Process

Process Safety

5.000.000 Đ

Chi tiết

Process

Gas processing & equipment

5.000.000 Đ

Chi tiết

Process

Heat exchanger

5.000.000 Đ

Chi tiết

Piping

Process piping design

5.000.000 Đ

Chi tiết

Piping

Pipeline

5.000.000 Đ

Chi tiết

Piping

Pipe Stress Analysis

5.000.000 Đ

Chi tiết

Piping

3D PDMS

4.000.000 Đ

Chi tiết

Piping

Piping material

5.000.000 Đ

Chi tiết

Mech

Pressure vessel

5.000.000 Đ

Chi tiết

Mech

Equipment Rotating Design

5.000.000 Đ

Chi tiết

MEP

MEP

E&I

E&I

E&I

E&I

HVAC Design

Revit MEP

Electrical Engineering

Electrical Advanced

Etap

Instrument 

5.000.000 Đ

3.500.000 Đ

5.000.000 Đ

5.000.000 Đ

4.000.000 Đ

5.000.000 Đ

Chi tiết

Chi tiết

Chi tiết

Chi tiết

Chi tiết

Chi tiết


Các hình thức đào tạo

Hotline : 0906657379 

Email : hocvien@antdemy.edu.vn