Nếu bạn muốn phát triển 

Trong lĩnh vực công nghiệp : Oil gas plant, Chemical Plant, Factory ...

Hay lĩnh vực building 

Đây chính xác là các khóa học dành cho bạn

Hotline : 0938938013 - 0986861353

Khóa học

Tên khóa học

Học phí

Lịch học

5.000.000 Đ

5.000.000 Đ

5.000.000 Đ

5.000.000 Đ

5.000.000 Đ

5.000.000 Đ

Comming soon

5.000.000 Đ

5.000.000 Đ

5.000.000 Đ

4.500.000 Đ

Piping material

5.000.000 Đ

Comming soon

5.000.000 Đ

5.000.000 Đ

Comming soon

5.000.000 Đ

3.500.000 Đ

5.000.000 Đ

5.000.000 Đ

4.000.000 Đ

5.000.000 Đ


Hotline : 0906657379 

Email : daotao@antdemy.vn